“ทำฝันให้เป็นจริง”

เนื่องจากในวันที่1สิงหาคม-5สิงหาคม ผมได้รับโอกาสอันดีที่จะไปฝึกงานในสายงานด้านการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นสายงานและแนวทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอนาคตของผมอีกด้วย เพราะผมมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือนักพัฒนาสังคม ที่จะได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาช่วยปลี่ยนแปลงสังคมของเราให้ดีขึ้นไม่ว่าด้านได้ด้านหนึ่งไม่มากก็น้อย

การ ”เป็นเงาตามงาน”หรือการฝึกงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาแกะสลักชีวิต ของนักเรียนชั้นม.6 โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ ใหนีกเรียนได้สำรวจตนเองอีกครั้งในเรื่องงานที่สนใจเลือกทำเป็นอาชีพในอนาคต โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานจริงของอาชีพนั้น (เข้าเรื่องกันเลยแล้วกันจะได้ไม่สาธยายมากพูดแล้วอินเดี๋ยวจะยาวไป55+ ) ตอนแรกที่รู้ว่าจะได้ฝึกงานรู้สึกตื่นเต้นทันทีเพราะเรามีความอินกับเรื่องสังคมอยู่แล้วและใจจริงก็อยากไปช่วยด้านมูลนิธินานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสไปเสียที More