มาร่วมเป็น “พลังงาม” กับเรา

โรงเรียนปัญญาประทีป เปิดรับสมัครผู้มาร่วมเป็น “พลังงาม” เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาพุทธปัญญาตามนี้