รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนปัญญาประทีป เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑-๖ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๘ มกราคม ๒๕๖๔
สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนได้ที่นี่ คลิก

📍สอบคัดเลือก: วันที่ ๖ และ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (จัดสอบรอบเดียว)

📍ประกาศผลสอบ: วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

📍สอบถามเพิ่มเติม: แผนกรับสมัครนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๙๒๑๑๓๔๑ และ ๐๘๕-๓๐๖๔๓๕๖
หรือ email: panyaprateep@gmail.com