รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนปัญญาประทีป เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓

สามารถรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
สอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ ๔ – เสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ (จัดสอบคัดเลือกรอบเดียว)

นักเรียนค้างคืนที่โรงเรียนวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน เช้าวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม

ประกาศผลสอบ วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์

ดูรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ที่นี่
หรือติดต่อแผนกรับสมัครนักเรียน 📞 ๐๙๕-๙๒๑-๑๓๔๑ หรือ ๐๘๕-๓๐๖-๔๓๕๖