มาร่วมเป็น “พลังงาม”

โรงเรียนปัญญาประทีป เปิดรับสมัครผู้มาร่วมเป็น “พลังงาม” ขับเคลื่อนการศึกษาพุทธปัญญาหลายตำแหน่ง