เปิดบ้านปัญญาประทีป ๒๕๖๒


เปิดบ้านปัญญาประทีป ๒๕๖๒
รับฟังกระบวนการการเรียนการสอน ถาม/ตอบไขข้อข้องใจ และชมโรงเรียน
ครั้งที่ ๑ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๓ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
(๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. เข้าร่วมเรียนรู้กับกิจกรรม “ห้องเรียนครูคนแรกของลูก” ตามความสมัครใจ)

สำรองที่นั่งติดต่อ : ครูสา ครูอ้อม
๐๔๔ ๗๕๖ ๒๐๔ / ๐๘๗ ๐๔๒ ๔๑๑๑ / ๐๙๕ ๙๒๑ ๑๓๔๑

โรงเรียนฯ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑-๖ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตั้งแต่วันนี้ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ (ดูรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน ที่นี่)

สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ ๔ – วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ (จัดสอบรอบเดียว)
นักเรียนค้างคืนที่โรงเรียนคืนวันที่ ๔ ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านเช้าวันที่ ๕

ประกาศผลสอบวันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒