แจ้งวันหยุดทำการ

โรงเรียนปัญญาประทีปหยุดทำการในวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากเป็นช่วงปฏิบัติธรรมครูและวันหยุดครู หากท่านต้องการติดต่อโรงเรียนฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว กรุณาส่งอีเมลมาที่ panyaprateep@gmail.com ค่ะ