ประกาศ! ขยายเวลารับสมัครนักเรียน

โรงเรียนปัญญาประทีปขยายวันรับสมัครนักเรียน เป็นวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ ที่นี่