รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

admission62@3x
โรงเรียนปัญญาประทีปเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒

เริ่มต้นรับใบสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๗ กันยายน ๒๕๖๑
สอบคัดเลือก : ศุกร์ที่ ๕ – เสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ (จัดสอบคัดเลือกรอบเดียว)

นักเรียนค้างคืนที่โรงเรียน วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน เช้าวันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม
ประกาศผลสอบ วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์

ดูรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ที่นี่