เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนปัญญาประทีป
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๑
เริ่มต้นรับใบสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

ดูรายละเอียดขั้นตอนและระเบียบการได้ทาง
เว็บไซต์ http://panyaprateep.org/wp/มาลงเรือลำเดียวกัน/admissions60/

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับสมัครนักเรียน โทร. ๐๙๕ ๙๒๑ ๑๓๔๑, ๐๘๕ ๓๐๖ ๔๓๕๖

admissions61