เปิดบ้านปัญญาประทีป ครั้งที่ ๑

ร.ร.ปัญญาประทีป ยินดีเปิดบ้านต้อนรับท่านผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านปัญญาประทีป ครั้งที่ ๑” วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. มาร่วมแบ่งปันความหมายของ ”การศึกษาพุทธปัญญา” สัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตในโรงเรียน พร้อมพบปะพูดคุย ไขข้อข้องใจกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน อย่างใกล้ชิด และสามารถเข้าร่วม “ห้องเรียนครูคนแรกของลูก” เวิร์คช็อปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกในเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ได้ตามสมัครใจ

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งที่ ๐๔๔- ๓๑๘๒๒๙, ๐๔๔- ๗๕๖๒๐๗ และ ๐๘๕- ๓๐๖๔๓๕๖ (ครูโร,ครูบิ๊ก)
หรือ อีเมล panyaprateep@gmail.com
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่ www.facebook.com/PanyaprateepSchoolPage
และเว็บไซต์ www.panyaprateep.org

แล้วพบกันนะคะ

OH 1st-FN_1200x800