ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่๒

 ประกาศผลสอบคัดเลือกครอบครัวปัญญาประทีป รอบที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิกที่นี่  click