“เป็นอาชีพในอนาคต”

ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมได้รับโอกาสที่ถือว่าดีมากๆ ที่ได้ศึกษางานในสายอาชีพ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเป็นคณะที่ผมอยากที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และอยากทำเป็นอาชีพในอนาคต โดยผมได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณ ปฏิญญา ครุธทิน (พี่เบียร์) และ คุณ ริญญานันท์ คันทา (พี่อ้อ) ให้ผมได้ “เป็นเงาตามงาน “(Job Shadowing) ที่ The Diet Pump ศูนย์พัฒนาร่างกาย และมีสโมสรฟุตบอลซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำให้ผมได้ความรู้หลายอย่าง โดยเฉพาะกระบวนการทำงานของที่นี่ ก่อนที่จะมาเป็นแบบฝึกให้กับนักกีฬานั้น มีหลายขั้นตอนมาก ซึ่งต้องควบคู่กับการกิน การนอน การใช้ชีวิตประจำวันด้วย เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการพัฒานา และการออกกำลังกาย นอกจากการได้เรียนรู้งานจากพี่พี่มืออาชีพแล้ว ก็ยังทำให้ผมได้รู้จักการเข้าหาผู้อื่นว่าควรเข้าหาอย่างไรจึงจะเหมาะสม ถูกกาลเทศะ มีความเกรงใจ มีมารยาท เป็นที่รักของคนอื่น การเดินทางด้วยตนเองในกรุงเทพฯ เป็นอีกประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้จากการ “เป็นเงาตามงานในครั้งนี้ การเผื่อเวลาเดินทางไปทำงาน ซึ่งเครื่องพิสูจน์พนักงานของบางบริษัทอยู่ที่การไปทำงานตรงเวลา ว่ามีความกระตือรือร้นจริงหรือไม่
ตลอดเวลาที่ผมได้เรียนรู้อยู่ที่ The Diet Pump ผมรู้สึกประทับใจพี่ๆทุกคน พี่ๆพูดคุยได้อย่างเป็นกันเอง อัธยาศัยดี คอยตอบคำถามที่ผมถามอยู่เสมอ โดยที่ไม่เห็นท่าทีรำคาญเลย แต่พี่ๆเต็มใจและให้ความรู้อย่างเต็มที่มากๆ รวมถึงคอยถามว่าส่งสัยอะไรตรงไหนหรือเปล่า ชวนเตะฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
ผมขอกราบขอบพระคุณพี่พี่ทุกคนที่ให้ความเมตตา และให้ความรู้กับผม ทำให้ผมรู้จักกับอาชีพนี้มากขึ้น แล้วผมจะตั้งใจนำความรู้ที่ได้เรียนรู้จากพี่พี่ทุกคนที่ The Diet Pumpไปปรับใช้กับตัวเอง และถ่ายทอดความรู้กับผู้อื่นให้ได้มากที่สุดต่อไป

เรื่อง,ภาพ ; ภานุวัฒน์ โรจนวรเกียรติ มาร์ค ม.๖ โรงเรียนปัญญาประทีป

วิชาบูรณาการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว”แกะสลักชีวิต”