ภาพบันทึกการนำเสนอความเพียรของนักเรียน

ภาพบันทึกการนำเสนอความเพียรของนักเรียน ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่างๆในงาน”ชมสวนเพียร”ตอนผลิดอก งอกงาม

ณ โรงเรียนปัญญาประทีป อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙

๑ . สัมมนาซับเหงื่อโลก ม.๒
๒.กระต่ายกับเต่า ม.๑
๓.สัมมาธุรกิจ SME TEE TAK [EN]
๔. Science Shows
๕.”โต๊โต”
๖.สัมมาธุรกิจ SME ตีแตก [TH]
๗.”The Dolls”
๘.งานชีวิต