จิตอาสา “พี่สอนน้อง”

ในครึ่งเช้าของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่นักเรียนอยู่โรงเรียน โรงเรียนจะจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ออกไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนรอบข้าง อาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ พี่ ม.๕ ปัญญาประทีปจึงเดินทางไปทำกิจกรรม “พี่สอนน้อง” ณ โรงเรียนหนองมะค่า ที่ห่างจากโรงเรียนออกไปไม่ไกล เพื่อไปเป็นครูอาสาสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษผ่านเกมต่าง ๆ เช่น ทายศัพท์ หาการ์ดคำตอบคณิตศาสตร์ ฯลฯ ให้น้อง ๆ ได้เล่นสนุกและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน

โรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญให้กับท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองมะค่า ผู้ใหญ่ใจดีที่เปิดพื้นที่ให้พวกเราได้เข้าไปแบ่งปันความรู้ให้น้อง ๆ ที่น่ารัก แล้วยังได้ฝึกทักษะการสื่อสาร สร้างทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไปพร้อม ๆ กัน

ภาพ : พี่แวน พี่กล่อม