อ.ประมวล เพ็งจันทร์ เมตตาแบ่งปันเรื่องราวของการ”ให้”

เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ชุมชนชาวปัญญาประทีป ได้รับความเมตตาจาก “อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์” กัลยาณมิตรที่แม้จะอยู่ไกลแต่ใจยังระลึกถึงกันอยู่เสมอ จากครั้งแรกที่อาจารย์ฯ มาเยี่ยมเยือนพวกเราเมื่อ ๖ ปีที่แล้ว และให้ความรู้ความคิดในเรื่อง “ความรัก” ปีนี้อาจารย์กลับมาอีกครั้ง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าให้กับพวกเราในเรื่องการ “ให้” โดยถ่ายทอดหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับคุณค่าที่แท้จริงของการ “ให้” ทั้งจากการเป็นผู้ให้และผู้รับ และการมองชีวิตให้เป็นการเรียนรู้ในทุกขณะ

ชาวปัญญาประทีปขอขอบพระคุณและอนุโมทนาอาจารย์ฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่เมตตาระลึกถึงและสละเวลามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ที่ทั้งซาบซึ้งและน่าประทับใจ จนหลาย ๆ คนต้องซับน้ำตากันเลยทีเดียว …

“… สุดท้ายการมีชีวิตในฐานะที่เป็นผู้รับจากผู้อื่น และเป็นการรับในเงื่อนไขที่เราสำนึกได้ว่า ถ้าเขาไม่ไห้เราก็คงต้องจบชีวิต ทุกครั้งที่ผมมีชีวิตเหลือจากการได้รับน้ำรับอาหารจากผู้อื่น จะเกิดความรู้สึกอันหนึ่ง คือ มีความรู้สึกว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี้มีผู้อื่นมอบให้ เพราะฉะนั้นจะใช้ชีวิตนี้ให้ดีที่สุด นั่นคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นทุกวันที่ผ่านไป และชีวิตแบบนี้ทำให้ผมรู้สึกได้ถึงความหมายของชีวิตว่า ถ้าชีวิตปราศจากการให้และการแบ่งปันกันแล้ว ชีวิตของผมก็คงจะไม่สามารถมีอยู่ได้ …” อ.ประมวล เพ็งจันทร์ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป // ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

.
.
ภาพโดย :: ครูริ่ง,ครูบิ๊กเบิร์ด,ครูแพง