ภาพบรรยากาศงานวันโตก่อนโต “Career Day 2016”

เสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันงาน “โตก่อนโต” หรือ Career Day วันดีที่เด็ก ๆ ปัญญาประทีปได้เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพในฝัน ผ่านการสนทนากับวิทยากรมืออาชีพหลากหลายสาขา เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการเลือกเส้นทางชีวิตของตนเองในอนาคต และที่สำคัญคือให้พี่ ๆ ชั้น ม.๓ ได้เกิดแรงบันดาลใจในการเลือกสายอาชีพที่จะไปเป็น “เงา” เพื่อสังเกตกระบวนการหรือลงมือฝึกงานที่ตนเองสนใจเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๕ วัน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของวิชาบูรณาการ “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” หน่วยการเรียนรู้ “โตก่อนโต” กิจกรรมในงานแบ่งออกเป็นสองช่วง โดยช่วงเช้าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานของวิทยากรสายอาชีพต่าง ๆ ทั้งแบบสัมมนาบนเวที และแบบตัวต่อตัวระหว่างวิทยากรกับเด็ก ๆ ส่วนช่วงบ่ายเป็นการลงมือทำเวิร์คช็อปในสาขาที่นักเรียนสนใจ

งานครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากความเมตตาของวิทยากรทุก ๆ ท่าน ที่สละทั้งเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวเดินทางมาจากทั่วสารทิศ เพื่อมาแนะนำ ให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนของเรา ซึ่งเด็ก ๆ ล้วนรับรู้ได้ถึงจิตที่เป็นกุศลของผู้ใหญ่ใจดี ได้ตักตวงความรู้ และได้ทัศนคติมุมมองการใช้ชีวิตที่หลากหลายมากขึ้น สุดท้ายนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญให้กับทุกท่าน ที่เปิดโอกาสและร่วมสร้างสรรค์งานนี้ให้เกิดขึ้นมาได้ค่ะ

ภาพโดย : ครูแพง ครูบิ๊ก