บรรยากาศงานวันโตก่อนโต (วีดีโอ)


ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันโตก่อนโต’๕๙ (Careey Day 2016) ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

ภาพ ตัดต่อ :: ปันปัน ปัณณธร ขันธารักษ์,พีค ภูดินันท์ คีตวรนาฏ

เพลงประกอบ :: Mike Posner – I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix) (Explicit)