ทัศนศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ : เกาะรัตนโกสินทร์ – วัดโพธิ์ – ท่าเตียน – บางลำพู

ทัศนศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ : เกาะรัตนโกสินทร์ – วัดโพธิ์ – ท่าเตียน – บางลำพู
 
คำว่า “เกาะรัตนโกสินทร์” คงเป็นคำคุ้นหูใครหลายคน แต่ก็คงสงสัยกันว่าแล้วมันเป็นเกาะอย่างไร หากคุณกำลังสงสัยเช่นนั้น คุณก็เป็นแบบที่พวกเราเคยเป็นแหละครับ จริง ๆ แล้วหลายคนหากรู้ว่าจะไปทริปที่เกาะรัตนโกสินทร์ก็คงส่ายหน้าหนี เบื่อไปตาม ๆ กัน เพราะอากาศคงร้อนแน่ ๆ และเนื้อหาก็คงไม่ต่างจากหนังสือที่เคยเรียน แต่ทริปนี้เปลี่ยนความคิดพวกเราหลายคนไปเลย
 
ทริปนี้เราใช้เวลา ๒ วัน คือเสาร์ที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยเราได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมอย่าง “ครูจุ๊” จุฑามาศ ประมูลมาก “ครูจ้อย” กฤษณา พรพิบูลย์ “ครูสวรรค์” สวรรค์ ตั้งตรงสิทธิกุล ให้เกียรติมาให้ความรู้กับเรา โดยเรื่องราวที่เรียนรู้ เราจะจดบันทึกผ่านการ “วาดภาพประกอบ” เพื่อให้ได้คิดประมวลผลก่อนบันทึกสิ่งนั้นลงไป
 

วันเสาร์ : วัดโพธิ์ – ชุมชนท่าเตียน
หลัก ๆ ของวันเสาร์ เราได้ไปศึกษาเรื่องราวของวัดโพธิ์ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของวัด เจดีย์ ๔ รัชกาล ตุ๊กตาอับเฉา จากนั้นได้แวะเยี่ยมชม “บ้านจักรพงษ์” ศึกษาสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานระหว่างตะวันตกกับไทยได้อย่างลงตัว ช่วงบ่ายเป็นการศึกษาแง่มุมต่าง ๆ ทั้งวิถีชีวิตของชุมชนท่าเตียน โดยการสัมภาษณ์คนในพื้นที่ ซึ่งได้ฝึกทักษะการหาข้อมูลอีกด้วย
 
วันอาทิตย์ : บางลำพู-วัดบวร-วัดสระเกษ-รอบเกาะรัตนโกสินทร์
เริ่มต้นวันอาทิตย์ที่ป้อมพระสุเมรุ หนึ่งใน ๒ ป้อมที่ยังเหลืออยู่ (ในอดีตมี ๒๐ กว่าป้อม ก่อนจะทุบเพื่อขยายเมือง) ศึกษาสถาปัตยกรรมและความเชื่อมโยงระหว่างป้อมกับซุ้มประตูเก่าในบริเวณใกล้เคียง จากนั้นไปเยี่ยมชมพิพิธภันฑ์บางลำพู เพื่อย้อนเวลากลับไปซึมซับวิถีชีวิตในย่านบางลำพูสมัยก่อน ช่วงบ่ายเป็นการเดินตามคูเมืองใหม่ต่อไปยังวัดบวร ศึกษาสถาปัตยกรรมของวัด ความหมายของรูปปั้นสัตว์ ๔ ตัว ณ ฐานองค์เจดีย์ หลังจากนั้นเดินมุ่งหน้าสู่วัดศระเกศ ระหว่างทางพวกเราสังเกตเห็นตึกเก่าที่มักเห็นผ่านตาเป็นประจำ แต่ครั้งนี้ได้สังเกตศึกษาวิเคราะห์ว่าสร้างในสมัยใด มีที่มาอย่างไร และปิดท้ายด้วยการขึ้นไปเยี่ยมชมทิวทัศน์อันงดงามของเกาะรัตนโกสินทร์จากบนยอดภูเขาทอง
 
ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว พวกเรากลับรู้สึก “สนุก” ในการเรียนรู้ครั้งนี้นอกจากความรู้ที่ได้ เรายังได้ทักษะการหาข้อมูล และประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในอินเทอร์เน็ต หรือจากตำราวิชาการใด ๆ เพราะเป็นการลงไปเห็นและสัมผัสกับของจริงและทักษะการจดบันทึกโดยการวาดภาพนั้น ทำให้เราได้ประมวลข้อมูลก่อนจะจดบันทึกลงไป รวมทั้งทักษะในการใช้ชีวิตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทริป
 
โอกาสนี้พวกเราขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่แม้อากาสจะร้อนแต่ทุกท่านก็เต็มที่ในการให้ความรู้ ขอขอบพระคุณคุณครูผู้ดูแลทุกท่านที่ทำให้ทุกอย่างราบรื่น ตอนนี้พวกเราตอบได้แล้วว่าเกาะรัตนโกสินทร์เป็นเกาะได้อย่างไร และเห็นความสำคัญของจุดเล็ก ๆ ที่เราอาจจะมองข้ามแต่หากเราศึกษามันจริง ๆ เราจะพบเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่
 
เขียนโดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖โรงเรียนปัญญาประทีป
ภาพโดย ครูอุษา ทาคุมิ พีค