รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของพี่ ๆ จักจั่น รุ่นที่ ๑

IMG_3373

ขอแสดงความยินดีกับพี่ ๆ จักจั่น รุ่นที่ ๑ แห่งปัญญาประทีป ที่ตอนนี้เติบโตขึ้นเป็นนิสิตใหม่ กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในอีกไม่กี่วันนี้แล้ว โรงเรียนฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของพี่ ๆ ดังนี้ครับ 

๑. พี่มิ่ง – กานต์พน เรืองแก้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
๒. พี่แก้ม – พิมพ์บูรพา ธรรมวุฒิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์
๓. พี่จี – ปุณยาพร ชาญพินิจพจน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์
๔. พี่ต้นข้าว – สิรีธร ไตรบัญญัติกุล
มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการบริการนานาชาติ   
๕. พี่พิณ – ภัทริน เพ็ญพัฒน์ ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการบริการนานาชาติ
๖. พี่ออม – ธนัชพร เจริญผล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบสนเทศสามมิติ
๗. พี่ซินแบท – ณัฐภัสสร บุญห่อ
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์พระบรมราชชนก