คนค้นฅน: โครงการ “๑ ต่อ ๑”

เชิญชมคลิปวีดีโอ รายการ “คนค้นฅน” ออกอากาศเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เกี่ยวกับความคืบหน้าของ โครงการ “๑ ต่อ ๑” ซึ่งโรงเรียนปัญญาประทีปและโรงเรียนทอสีมีส่วนในการลงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา