ธรรมเทศนาอบรมครู โดยพระอาจารย์ชยสาโร เรื่อง ทั้งรักและเคารพ

ขอเชิญชมวิดีโอคลิป ธรรมเทศนาอบรมครูโดยพระอาจารย์ชยสาโร เรื่อง “ทั้งรักและเคารพ” ณ โรงเรียนปัญญาประทีป, บ้านหนองน้อย, ปากช่อง, นครราชสีมา, วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

วีดีโอคลิปธรรมเทศนา “ทั้งรักและเคารพ” ตอนที่หนึ่ง 20110505 ทั้งรักและเคารพ 1/2 พระอจ.ชยสาโร

วีดีโอคลิปธรรมเทศนา “ทั้งรักและเคารพ” ตอนที่สอง 20110505 ทั้งรักและเคารพ 2/2 พระอจ.ชยสาโร