บทความ ระบบการศึกษาไทย ทำไมจึงต้องการ ‘ธรรมะ’

ขอเชิญอ่านบทความเรื่อง ระบบการศึกษาไทย ทำไมต้องการ ‘ธรรมะ’ ในนิตยสาร IMAGE ฉบับเดือนมกราคม ๒๐๑๐ หน้า ๑๐๓ ซึ่งพูดถึงการนำหลักศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษา [PDF]