บทสัมภาษณ์ พระอาจารย์ชยสาโร นิตยสารดิฉัน

ขอเชิญอ่านบทสัมภาษณ์พระอาจารย์ชยสาโร ในนิตยสารดิฉัน ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๓ จากคอลัมน์เปิดอก เรื่อง “ปลูกต้นกล้าคนดีในโรงเรียนวิถีพุทธ” [PDF]