บทสัมภาษณ์ พระอาจารย์ชยสาโร นิตยสาร Lips

ขอเชิญอ่านบทสัมภาษณ์พระอาจารย์ชยสาโร ในนิตยสาร Lips ฉบับปักษ์หลังเดือนมกราคม ๒๕๕๒ สัมภาษณ์โดยคุณมีชัย แต้สุจริยา [PDF]