ติดต่อเรา

โรงเรียนปัญญาประทีปเปิดให้เข้าเยี่ยมชม ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา ๑๓.๓๐ น. และ ๑๕.๐๐ น.
กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเพื่อยืนยันการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนที่ แผนกชุมชนสัมพันธ์ โทร. ๐๔๔-๓๑๘๒๔๑-๒

ติดต่อ

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐
โทร. ๐๔๔-๓๑๘๒๒๙,๐๔๔-๗๕๖๑๐๔,๐๔๔-๗๕๖๒๐๗ โทรสาร ๐๔๔-๓๑๘๒๒๙ ต่อ ๑๐๕
เว็บไซต์ www.panyaprateep.org  อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

แผนที่

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

โทร. ๐๔๔-๓๑๘๒๒๙,๐๔๔-๗๕๖๑๐๔,๐๔๔-๗๕๖๒๐๗ โทรสาร ๐๔๔-๓๑๘๒๒๙ ต่อ ๑๐๕