ข่าวสารและกิจกรรม
—————————————————————————————————————————————————

กำหนดการเปิดบ้านปัญญาประทีป ครั้งที่ ๑ "ยินดีที่ได้รู้จัก" สามารถคลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

OpH

 

โรงเรียนปัญญาประทีป รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ดูรายละเอียดได้ ที่นี่ 

 ประกาศผลการเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่นี่

โรงเรียนปัญญาประทีปขอแจ้ง งดเข้าเยี่ยมชมและไม่สะดวกติดต่อทางโทรศัพท์ ช่วงระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ เนื่องจากเป็นวันหยุดครู หากท่านต้องการติดต่อโรงเรียนฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว ขอความกรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ panyaprateep@gmail.com

ขอเชิญท่านผู้สนใจศึกษาข้อธรรมได้ ในหน้าเฟซบุ๊ค ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร หรือทางเว็บไซต์ค่ะ

พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร  ข่าวใหม่

  • ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ปีพ.ศ. ๒๕๕๗
  • พระธรรมเทศนา เรื่องอธรรมจักร
  • พระธรรมเทศนา เรื่องสำนึกไม่สามัญ
  • พระธรรมะทศนา เรื่องท่านอาจารย์สุเมโท  ฟังพระธรรมเทศนา  ที่นี่

อ่าน เค้าโครงการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

อ่านบทความ เกี่ยวกับโรงเรียนปัญญาประทีป “A Study in Complete Learning” ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ด่วน!! โรงเรียนปัญญาประทีปรับสมัคร ครูคณิตศาสตร์ และ ครูสังคม ระดับมัธยมศึกษา ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

ชมสารคดี “ส่องใน สว่างนอก” ของนักเรียนกลุ่ม “คนกินเกลือ” โรงเรียนปัญญาประทีป ซึ่งนำส่งเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ “ซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี ๕” ในหัวข้อเรื่อง “ประเทศไทยในศตวรรษที่ ๒๑” โดยผลงานของเด็ก ๆ ได้ัรับรางวัล “บทสารดียอดเยี่ยม” รางวัล “ทักษะแห่งอนาคต” และ ได้เป็น ๑ ใน ๔ ทีม ที่ได้เข้าชิงชนะเลิศในรางวัล “สารคดียอดเยี่ยม” …

อ่านบทความดี ๆ ผลงานของ  น.ส. ลฎาภา อินทรมหา (นี้ด) มัธยมฯ ๔  น.ส. ปุณยาพร ชาญพินิจพจน์ (จึ) มัธยมฯ ๓  ด.ญ. นลพรรณ สังโกมล (การ์ตูน) ชั้นมัธยมฯ ๒  ในหนังสือ “รู้ ตื่น และเบิกบาน” วารสารการศึกษาวิถีพุทธเพื่อการตื่นรู้และเบิกบาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ปีที่ ๓ เล่มที่ ๘

ทันสมัย ทันตน ทันคน  ใกล้เกลือกินเกลือที่โรงเรียนปัญญาประทีป เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกสู่ภายในของนักเรียน ๒ คน จาก จ.ภูเก็ต สัมภาษณ์และเขียนโดย ครูพัชนา มหพันธ์ (รองผู้อำนวยการ) หรือครูแจ๊ด เรียบเรียงโดย ณ อักษร คอลัมนิสต์ จากหนังสือข่าวเศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต เดือนธันวาคม ๒๕๕๕

เชิญชมวีดีโอจากโครงการ “12 Wise Habits” หรือ “คุณธรรม ๑๒ ประการ” เป้าหมายของนักเรียนพุทธปัญญา ที่เด็ก ๆ แบ่งกลุ่มทำงานนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การหาความหมาย คิดวิธีการนำเสนอ รวมถึงวิธีการโปรโมทคุณธรรมของกลุ่มตนเองด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ทำเว็บไซต์ ผลิตสินค้า เป็นต้น  รางวัลที่ ๑   รางวัล Popular Vote