ข่าวสารและกิจกรรม
—————————————————————————————————————————————————

โรงเรียนปัญญาประทีปขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้การได้ ดังนี้ โทร. ๐๔๔-๓๑๘๒๒๙, ๐๔๔๗๕๖๒๐๔ และ ๐๔๔-๗๕๖๒๐๗ มือถือ ๐๘๗-๐๔๒๔๑๑๑, ๐๘๐-๙๙๐๓๔๐๔ 
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา ๗.๓๐-๑๖.๓๐ น.
สืบเนื่องจากมีความล่าช้าในการซ่อมแซมสายโทรศัพท์
โรงเรียนฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ หากมีความขัดข้องในการสื่อสารบ่อยครั้ง 

รับสมัครนักเรียน2558-03-03-03

 

 

Panyaprateep on Facebook

โรงเรียนปัญญาประทีปขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้การได้ ดังนี้ โทร. ๐๔๔-๓๑๘๒๒๙, ๐๔๔๗๕๖๒๐๔ และ ๐๔๔-๗๕๖๒๐๗ มือถือ ๐๘๗-๐๔๒๔๑๑๑, ๐๘๐-๙๙๐๓๔๐๔
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา ๗.๓๐-๑๖.๓๐ น.
สืบเนื่องจากมีความล่าช้าในการซ่อมแซมสายโทรศัพท์
โรงเรียนฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ หากมีความขัดข้องในการสื่อสารบ่อยครั้งค่ะ :)
... See MoreSee Less

View on Facebook

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา พี่ ๆ ม.๒ ห้องมดแดง พร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครอง โรงเรียนปัญญาประทีป ได้ออกทัศนศึกษา “เรียนรู้โลกนอกกะลา” ซึ่งจุดประสงค์หลักของการออกทัศนศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ คือ การทำจิตอาสา โดยครั้งนี้เด็ก ๆ ได้เดินทางภายใต้โครงการ "มดแดงแรงฤทธิ์พิชิตฝาย" ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เช้าตรู่ของวันแรก คณะมดแดงได้เดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี ไปสักการะพระอัฐิของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) เป็นที่แรก เพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทาง และศึกษาพระประวัติ จากนั้นจึงมุ่งหน้าไปยัง “เขื่อนศรีนครินทร์” เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของเขื่อนและฝายชะลอน้ำ จาก “ป้านก” และ “พี่ไนซ์” วิทยากรใจดีแห่งศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์ วันต่อมาเป็นการลงมือสร้างฝาย โดยคณะใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ในการเดินทางไปยังโรงเรียนวัดถ้ำองจุ เพื่อเรียนรู้ลักษณะพื้นที่และวิธีการสร้างฝายอย่างถูกต้อง จากนั้นหมู่มดแดงก็ร่วมมือร่วมใจรวมพลังช่วยกันสร้างฝายกันตลอดทั้งวัน ต่อด้วยกิจกรรมภาคเย็น เนื่องจากคืนนี้คณะฯ จะค้างคืนที่โรงเรียนวัดถ้ำองจุ เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางไปสร้างฝายต่อในวันรุ่งขึ้น เด็ก ๆ จึงถือโอกาสพาน้อง ๆ ที่อยู่ประจำในโรงเรียน ทำกิจกรรมสันทนาการและแสดงละครเรื่อง “จิตอาสา วาจาดี มีวินัย” สร้างความบันเทิงและคติสอนใจให้น้อง ๆ เช้ามืดวันถัดมา ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำองจุ เมตตาพาคณะฯ ไปชมทะเลหมอกและดูพระอาทิตย์ขึ้น สร้างความตื่นตาตื่นใจกับความงามตามธรรมชาติให้เด็ก ๆ เป็นอันมาก หลังรับประทานอาหารเช้า ชาวมดแดงได้เดินศึกษาเส้นทางฝายของชุมชน เรียนรู้ให้ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำ ต่อจากนั้นก็ลุยสร้างฝายต่อในครึ่งเช้า จบกิจกรรมสร้างฝายในครั้งนี้ มดแดงพิชิตไปได้ทั้งหมด ๓ ฝาย ต่อกิจกรรมครึ่งบ่ายด้วยการอาสาทำความสะอาดโรงเรียนวัดถ้ำองจุ ทั้งบริเวณโรงอาหาร ลานประชุม และบริเวณฝายชุมชน วันที่ ๔ มดแดงเคลื่อนทัพกันแต่เช้าไปที่ อ.สังขละบุรี โดยแวะกราบพระที่ “วัดวังก์วิเวการาม” หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "วัดหลวงพ่ออุตตมะ"
ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนหลายเชื้อชาติในท้องถิ่น จากนั้นจึงเดินทางต่อเพื่อไปชมชุมชนใต้น้ำ ซึ่งอดีตเป็นที่อยู่ของชุมชนชาวมอญ ต่อมาเมื่อทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ก่อสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ จึงจำเป็นต้องปล่อยให้น้ำท่วมตัวอำเภอเก่ารวมทั้งชุมชนและวัดชาวมอญให้จมอยู่ใต้น้ำ เหลือเพียงซากของโบราณสถานที่มองเห็นได้จากบนผืนน้ำ ต้องนั่งเรือหรือแพไปชมเท่านั้น หลังชมชุมชนใต้น้ำแล้วเด็ก ๆ ยังได้ช่วยกันเก็บขยะบริเวณโดยรอบด้วย จบกิจกรรมวันนี้ด้วย “วงกลมกัลยาณมิตร” ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกการขอบคุณ ขอโทษ ชื่นชม และตักเตือน กันและกันด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ปิดทริปวันสุดท้ายด้วยการทำอาหารเพื่อตักบาตรในยามเช้ากับชุมชนในท้องถิ่น ต่อด้วยการชมสะพานมอญ สะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย จากนั้นคณะมดแดงจึงออกเดินทางกลับสู่โรงเรียนฯ ด้วยความสวัสดิภาพ

โรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญให้กับคณะผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาให้ความรู้และดูแลคณะมดแดง ไม่ว่าจะเป็น “ป้านก” คุณพิมพ์ญาดา ไกรกิจราษฎร์ “พี่ไนซ์” เก่งพงศ์ ไกรกิจราษฎร์ วิทยากรคุณแม่คุณลูกแห่งศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษณ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ และ ท่านผู้อำนวยการนิคม แสวงหา โรงเรียนวัดถ้ำองจุ ที่ช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมจิตอาสานี้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน อิ่มบุญอิ่มใจกันไปทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง ?
... See MoreSee Less

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา พี่ ๆ ม.๒ ห้องมดแดง พร้อมด้วยคณะคร...

View on Facebook