ข่าวสารและกิจกรรม
—————————————————————————————————————————————————

ตรวจสอบผลการเรียนปีการศีกษา ๒๕๕๘ ที่นี่

โรงเรียนปัญญาประทีปขอแจ้งเรื่องหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานของโรงเรียนขัดข้อง
ท่านที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์มือถือ
หมายเลข ๐๘๗ ๐๔๒ ๔๑๑๑ และ ๐๘๐ ๙๙๐ ๓๔๐๔
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

Panyaprateep on Facebook

Panyaprateep School Page ได้อัพเดตรูปภาพหน้าปกของตน ... See MoreSee Less

View on Facebook

กิจกรรม “PPS สุดสัปดาห์” ครั้งแรก เสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ยังคงเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกับสัปดาห์ “รู้จักรู้ใจ” ซึ่งในวันนี้เป็นกิจกรรมการทำความสะอาดหอพัก เน้นที่การทำความสะอาดห้องน้ำและการจัดตู้เตียง โดยจัดกลุ่มคละรุ่นพี่รุ่นน้องหอละ ๕ กลุ่ม และจัดให้เป็นการแข่งขัน “PPS Champions” เพื่อให้แต่ละกลุ่มแข่งขันกันทำความสะอาด โดยให้คะแนนเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่พี่ ๆ ลงมือสาธิตและอธิบายขั้นตอนให้น้องดูอย่างละเอียด และส่วนของการที่น้อง ๆ ลงมือทำให้สะอาดเนี้ยบตามแบบที่พี่ ๆ สอน โดยมีพี่ใหญ่ ม.๕-๖ เป็นผู้นำกิจกรรม สังเกตการณ์ และให้คะแนน
กิจกรรมนี้ช่วยให้พี่ได้ฝึกการอธิบายกระบวนการทำงานและการให้คำแนะนำน้อง ขณะที่น้อง ๆ ได้เรียนรู้การทำการงานและการรักษาความสะอาดในวิถีชีวิตประจำวัน ได้สนุกกับเกมการแข่งขัน แล้วผู้ชนะแต่ละหอยังได้รางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในหอพักอีกด้วย ^^
... See MoreSee Less

กิจกรรม “PPS สุดสัปดาห์” ครั้งแรก เสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ยังคงเป็นกิจกรร...

View on Facebook