ข่าวสารและกิจกรรม
—————————————————————————————————————————————————

ตรวจสอบผลการเรียนปีการศีกษา ๒๕๕๘ ที่นี่

โรงเรียนปัญญาประทีปขอแจ้งเรื่องหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานของโรงเรียนขัดข้อง
ท่านที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์มือถือ
หมายเลข ๐๘๗ ๐๔๒ ๔๑๑๑ และ ๐๘๐ ๙๙๐ ๓๔๐๔
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

Panyaprateep on Facebook

โรงเรียนปัญญาประทีปขอแจ้งเรื่องหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานของโรงเรียนขัดข้อง ท่านที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์มือถือ หมายเลข ๐๘๗ ๐๔๒ ๔๑๑๑ และ ๐๘๐ ๙๙๐ ๓๔๐๔ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ ... See MoreSee Less

View on Facebook

เสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ วัน “ชมสวนเพียร” หรือวันแสดงนิทรรศการปลายปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่เด็ก ๆ ปัญญาประทีปจะได้แสดงผลงานแห่งความเพียรที่มุ่งมั่นทำกันมาตลอดปีการศึกษา

โดยในช่วงเช้าเป็นการชมนิทรรศการที่แสดงกระบวนการการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ในวิชาบูรณาการ “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” พร้อมด้วยวิชาการ วิชาภาษาต่างประเทศ และ วิชาศิลปะ รวมถึงส่วนของการเรียนรู้ของผู้ปกครองใน “ห้องเรียนครูคนแรกของลูก” และความประทับใจของครูที่มีต่อเด็ก ๆ ในภาคเรียนที่ผ่านมา

หลังช่วงชมนิทรรศการ เป็นการเข้าสู่พิธีการขออโหสิกรรมต่อพระอาจารย์ชยสาโร และการแสดงพระธรรมเทศนาปิดปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อด้วยการนำเสนอบนเวที ในละคร “กาลเวลากับความทรงจำ“ ที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์คีตราชนิพนธ์ โดย น้อง ๆ ม.๑ ละครใบ้ผสมการนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้ “Man and the Ant” วิชาบูรณาการ “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว : ซับเหงื่อโลก” ของ พี่ ม.๒ การนำเสนอผลงานผ่านการแสดงแฟชั่นโชว์ “โตก่อนโต” ในวิชาบูรณาการ “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว : โตก่อนโต” ของพี่ ม.๓ การแสดงละคร เรื่อง “ฟัง” ในวิชาบูรณาการ “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว : สื่อสารเป็น” นำเสนอผลงานผ่านการแสดงละครและสื่อวิดีทัศน์ วิชาบูรณาการ “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว : สัมมาธุรกิจ” ของ พี่ ม.๕ และ การนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการเรียนที่โรงเรียนปัญญาประทีป ด้วยเพลง “ส่องใน สว่างนอก” ที่แต่งคำร้อง ทำนอง รวมถึงขับร้อง โดย พี่ ม.๖ จากนั้นเป็นการแสดงจากผู้ปกครอง เริ่มด้วยเพลง “คอนเสิร์ตกำลังใจ” จากผู้ปกครองถึงคุณครู ต่อด้วยการกล่าวแสดงความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อปัญญาประทีปจากครอบครัว ม.๖ และจบการแสดงด้วยการร้องเพลง “จับมือกันไว้” และ “หัวใจผูกกัน” ร่วมกัน ปิดท้ายวัน “ชมสวนเพียร” ด้วยการกล่าวขออโหสิกรรมจากโรงเรียนถึงผู้ปกครอง โดย ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนปัญญาประทีปขอขอบพระคุณคณะผู้ปกครองและกัลยาณมิตรผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนมาตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๘ จนได้เห็นผลแห่งเพียรที่เจริญงอกงามน่าชื่นใจของนักเรียนพุทธปัญญาในงานชมสวนเพียรครั้งนี้ ...
... See MoreSee Less

เสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ วัน “ชมสวนเพียร” หรือวันแสดงนิทรรศการปลายปีการศ...

View on Facebook